Prawo budowlane dotyczące placów zabaw

Prawo budowlane reguluje wszelkie kryteria dotyczące każdego obiektu budowlanego. Do tej grupy zaliczają się również place zabaw, jakie składają się z urządzeń oraz elementów małej architektury. Znajomość podstawowych przepisów pozwala stworzyć komfortową, estetyczną i przede wszystkim bezpieczną przestrzeń zabaw dla dzieci.

prawo budowlane w polsce
Prawo budowane dotyczące placów zabaw. Fot. Rosmary via Flickr.

Każdy zarządca czy właściciel placu zabaw powinien znać najważniejsze trzy kategorie dokumentów, jakie regulują normy bezpieczeństwa, są to: Prawo Budowlane, Polskie Normy (szczególnie: PN-EN 1176) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przepisy Prawa Budowlanego stanowią najważniejsze odniesienie dotyczące placów zabaw, jednak w samej treści tego dokumentu pojęcie nie pojawia się wprost. Szczegółowe regulacje dotyczące tych obiektów budowlanych znajdują się także w §19 i §40 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Warto znać podstawowe kwestie związane z tworzeniem placów zabaw, niezależnie od tego, czy jest się zarządcą, właścicielem, czy też rodzicami.

Według Prawa Budowlanego place zabaw zaliczają się do obiektów małej architektury (art.3 punkt 4c ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane). Zawarte zatem w tym dokumencie informacje dotyczą wszystkich obiektów budowlanych w zakresie projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki. Należy się do tych przepisów stosować, by stworzyć bezpieczny plac zabaw.

W trosce o najmłodszych

Prawo Budowlane określa, iż plac zabaw powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa, mieścić się w Polskich Normach, a jednocześnie powinien być stworzony w taki sposób, by zapewnić ochronę środowiska (art.5). Jednymi z najważniejszych norm, jakie place zabaw muszą spełnić według tych przepisów są: bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo w czasie użytkowania oraz odpowiednie warunki sanitarne. Warto także pamiętać, że plac zabaw każdy odwiedzający powinien użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz z wymaganiami ochrony środowiska. Do właścicieli i zarządców należy utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym urządzeń oraz elementów małej architektury (art. 5 ust. 2).

Komfort dla mieszkańców

Przepisy dotyczące placów zabaw zapewniają bezpieczeństwo i komfort nie tylko użytkownikom tej przestrzeni, ale także osobom trzecim. Trzeba na to zwrócić uwagę szczególnie w przypadku placów zabaw na osiedlach mieszkaniowych. Prawo budowlane określa także jasne zasady dotyczące chociażby ochrony przed hałasem. Zapisy te precyzowane są również przez Dyrektywę Nowego Podejścia Rady Wspólnot Europejskich o wyrobach budowlanych (DWB). Bezpieczne place zabaw muszą być w taki sposób zaprojektowane, by osoby mieszkające w pobliżu miały zapewnioną ciszę, komfort i spokój, nie tylko w czasie pracy czy wykonywania codziennych czynności, ale także w czasie snu i spoczynku.

Lokalizacja i wymogi prawne

Prawo Budowlane reguluje również położenie placów zabaw i małej architektury. Warto jednak zacząć od samego pozwolenia na budowę. Jeśli plac zabaw jest elementem projektu, to właściwy jest tryb pozwolenia na budowę. Jednak Prawo Budowlane (art.29, ust.1) mówi również, że elementy małej architektury nie wymagają specjalnych pozwoleń, więc nie jest to konieczność. Obowiązkiem jest zgłoszenie placu zabaw odpowiedniemu organowi nadzorującemu (art.30 ust.1).

Odległość ma znaczenie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (a także art. 53 ust.2 i 3 ustawy z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym) precyzuje położenie przestrzeni zabaw. Taki obiekt budowlany musi się znajdować w odległości przynajmniej 10 metrów od obiektów kolejowych. Tego rodzaju wymagania mają związek z dopuszczalnymi normami hałasu. Bezpieczny plac zabaw musi być także oddalony przynajmniej 10 metrów od miejsca gromadzenia odpadów oraz od linii rozgraniczających ulicę.

Niech zaświeci słońce

Powyżej przytoczone rozporządzenie określa także dodatkowe warunki, jakie powinien spełnić bezpieczny plac zabaw. Obiekty budowlane tego rodzaju powinny znajdować się w miejscu, które jest nasłonecznione przynajmniej przez cztery godziny dziennie.

Kontrole to podstawa

Według Prawa Budowlanego kontrole powinny się odbywać przynajmniej raz na 5 lat. Jest to obowiązek każdego właściciela lub zarządcy. Norma PN-EN 1176 zaleca okresowe kontrole raz w roku, o czym przypomina również Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w swoich komunikatach prasowych.

Obowiązki właściciela i zarządcy

Do głównych obowiązków każdego właściciela i zarządcy należy utrzymywanie i użytkowanie placów zabaw w sposób zgodny z przeznaczeniem oraz poddawanie tego obiektu budowlanego okresowej kontroli (raz na 5 lat). Bezpieczny plac zabaw powinien być także utrzymany w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Stosowanie jasno sprecyzowanych przepisów i branie pod uwagę norm pozwoli stworzyć przyjazną przestrzeń zabaw, która zapewni pełen komfort i wiele niezapomnianych wrażeń najmłodszym użytkownikom.

Więcej informacji na temat bezpiecznej zabawy na placach zabaw znajduje się na stronach naszych partnerów.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

RelatedPost

Oznaczone ,

16 opinii z “Prawo budowlane dotyczące placów zabaw

 1. Strona świadczy o interesujących wydarzeniach, zapraszam do dyskusji

 2. Jeszcze 10 m od parkingów, 10 m od najbliższych okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (mieszkania)

 3. Dzięń dobry.

  Mieszkam w dość kameralnym osiedlu Wspólnoty Mieszkaniowej i żyje się tu w zgodzie. Rozumiem też że dzieci też muszą się gdzieś bawić . I stąd moje pytanie:
  Jaka powinna być stosowna odległość ” placu zabaw” ( jedna Trampolina i coś w rodzaju drewnianego domku ze zjeżdżalnią) , które stoją zaledwie 10 kroków ode mnie? Powiedzmy że każdy blok na naszym osiedlu ma wyznaczony teren notarialnie i granice , tak by sobie nie wchodzić w paradę. Pech taki że moje okno i mojego sąsiada wychodzi wprost na ogródek w którym dzieciaki z niewyobrażalnym pokładem energii hałasują . Co jest niekiedy uciążliwe zwłaszcza dla moich starszych sąsiadów. Czy jest jakiś paragrach w jakiej odległości od sąsiadującego bloku jest dopuszczana taka mini budowa?
  Będę wdzięczna za wskazówki i pomoc.

  1. Witaj Edziu, według pod § 40 pkt. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) Odległość placów zabaw dla dzieci, od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m.

   1. Punkt 3 paragrafu 40 odnosi się do do pkt.1 tego samego paragrafu i należy te punkty odczytywać razem oraz odczytywać je uważnie.

  2. Edziu czyżby to było osiedle zielone Stablowice ??:)

 4. Witam.mam pytanie dotyczące położenia placu zabaw.Na mojej wiosce plac zabaw usytuowany był za remizą i jednocześnie świetlicą.Miejsce oddalone było od jezdi ,było w spokojnym miejscu ,gdzie dzieciom nie zagrażały żadne czynniki zewnętrzne.Na tą chwile plac zostaje przeniesiony w odległości 2metrów od drogi wojewódzkiej.Ograniczenie do 40km nikogo specjalnie nie obchodzi.Nawet idąc chodnikiem wzdłuż drogi mam obawy o bezpieczeństwo.Moje pytanie czy jest jakiś paragraf który określa właśnie położenie placu zabaw.

  1. Według naszych informacji Przepis § 40 ust. 3 wymienionego rozporządzenia stanowi, że odległość placów i urządzeń, od linii rozgraniczających ulicę, powinna wynosić co najmniej 10 m.

   1. Przepis o którym mowa dotyczy placów zabaw lokalizowanych przy zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 5. Mieszkam na osiedlu w Sosnowcu mój blok wysoki spółdzielczy, miasto wybudowało ogród jordanowski wielozabawowy 12urządzeń oraz siłownia kilka urządzeń wgęstej zabudowie przy samej drodze spacerowo rowerowej około 2metry od drogi i 8metrów od okien bloku z ogrodzenia wydobywa się potężny hałas nie do wytrzymania nawet przy zamkniętych oknach co można z tym zrobić, blok jest spółdzielni

 6. Mamy podobny problem. W naszych blokach zaczynają zamieszkiwać w większości emeryci i renciści (naturalna wymiana pokoleniowa). Sądziliśmy, ze teraz będzie kolorowo i spokojnie. A jest wręcz odwrotnie. Plac zabaw okupują do późna w nocy dzieci i młodzież, hałas nie do wytrzymania, drugi plac zabaw jest w miejscu odległym od naszego o 70-100m, ale między blokami im najlepiej. Jak się ratować od tego wrzasku? Proszę o radę.

 7. Witam,
  Mam pytanie jakie dokumenty powinny zostać złożone do urzędu miasta na zgłoszenie miejsc aby powstał płac zabaw? Jakie warunki musi spełnić? Jaka jest „droga” powstawania placów zabaw w miastach?

 8. KAZIMIERZ JADWIGAK. Coś się udało załatwić?

 9. Witam,
  Jaka powinna być odległość placu zabaw należącego do przedszkola publicznego od ulicy?
  Czy można zbudować ogrodzenie które będzie obniżało hałas oraz spaliny (np. ekrany akustyczne)? Jeśli tak to jaka jest podstawa prawna do zbudowani takowego ogrodzenia?
  Na chwilę obecną w jednym z przedszkoli w moim mieście plac zabaw znajduje w sąsiedztwie bardzo ruchliwej ulicy (przylega do chodnika), przystanku komunikacji autobusowej (autobusy zatrzymują się średnio co 10-15 min). Jedyne rozgraniczenie pomiędzy placem a ulicą stanowi płot zbudowany z paneli ogrodzeniowych (z siatki zgrzewanej) oraz rząd tui z dużymi przerwami (występują przerwy rzędu 1,5 m pomiędzy krzakami). Natomiast wyposażenie placu zabaw została umiejscowiona w odległości 1,5 m od ogrodzenia. Co powoduje że dzieci bawią się praktycznie przy ulicy.

 10. Witam. Mieszkam na osiedlu w którym część mieszkań jest wykupiona o nazywa się wspólnota cześć jest lokatorska moja rodzina mieszka w tym bloku od 40 lat nigdy nie było problemów aż to teraz zlikwidowali plac zabaw niby nie przeszedł atestow i zaczęła się walka o nowy. Większość mieszkańców się nie zgadza bo im dzieci przeszkadzają 🙂 ale jest dużo rodzin z małymi dziećmi i w okolicy na prawdę nie ma gdzie z nimi pójść aby mogły się pobawić jak rozwiązać ten problem? Te osiedle to jeden wielki burdel skoro wspólnota to powinna być ogrodzona większość mieszkańców nie ma wykupionych mieszkań są to stare bloki zakładowe na miejsce zmarłych wprowadziły się nowe rodziny kupując mieszkania. Można się powołać na jakieś przepisy aby ten plac zabaw powstał?? Bardzo proszę o pomoc

  1. Droga Pani Krystyno, skoro panuje takie zamieszanie administracyjne, radziłabym, aby najpierw ustalić, kto na Pani osiedlu faktycznie ma prawo decydować o sprawach wspólnoty oraz ile z tych osób jest za, a ile przeciw.
   Jeśli chodzi o sam plac, to zgodnie z pkt 1 §40 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
   „W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.” (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001422/O/D20151422.pdf)

   Teoretycznie zatem taki plac zabaw Państwu przysługuje (o ile oczywiście wspólnota wyrazi zgodę). Można argumentować, że plac zabaw i tak musi być usytuowany co najmniej 10 m od okien, więc mieszkańcom nie powinien doskwierać hałas. Do tego, kupując odpowiednie, certyfikowane urządzenia, które nie skrzypią, nie dzwonią itp. niwelujemy ryzyko dodatkowego hałasu. Życzę powodzenia w dalszej walce o plac zabaw :).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *