Dla kogo pieniądze na budowę placu zabaw?

Organizacje pozarządowe mają swoje priorytety, którymi muszą się kierować w danym przedziale czasu. Przy każdej edycji programów unijnych nacisk kładziony jest na inne cele. Warto wiedzieć co obecnie leży w obszarze zainteresowań programów rządowych, przemyśleć strategię pod kątem tych priorytetów i odpowiednio uargumentować swój wniosek o dofinansowanie placu zabaw. Często jest to najważniejsze, aby przekonać osoby decydujące do tego, gdzie  powinny przeznaczyć ograniczone środki z budżetu na dany okres.

Plac Zaabw w Sobieszewie
Otwarcie placu zabaw to wielkie wydarzenie dla okolicznych mieszkańców

Ponieważ nieustanie dostajemy pytania od osób, które pragną zdobyć fundusze na budowę placu zabaw – przygotowaliśmy dla Was listę jednostek, które mogą skorzystać z dotacji rządowych do roku 2020:

Czytaj też: Jak uzyskać dofinansowanie budowy placu zabaw

Możemy wyraźnie zobaczyć, że w ostatnim czasie w obszarze zainteresowania leżą głównie: ekologia, rozwój turystyki lokalnej oraz pomoc zaniedbanym obszarom wiejskim. Te idee Wam również powinny przyświecać, jeśli staracie się o uzyskanie dofinansowania.

Kto ma największe szansę otrzymać dotację na budowę placu zabaw w latach 2014-2020?

1.Organizacje pozarządowe, w których ochrona środowiska, ochrona przyrody lub działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju jest jednym z celów statutowych:

 • Budowa i modernizacja małej infrastruktury edukacyjnej
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Inicjatywy obywatelskie”
 • Dotacje na budowę, remont i wyposażenie obiektów infrastruktury do edukacji ekologicznej np. ekologicznych placów zabaw.
– Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Program NFOŚiGW  „EDUKACJA EKOLOGICZNA
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej i stworzenie proekologicznych przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich, służących propagowaniu wiedzy ekologicznej
– Projekt „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji”.
 
leśny plac zabaw z ekologicznych elementów
Na skraju lasu warto zorganizować ekologiczny plac zabaw
NASZA WSKAZÓWKA: Place zabaw z naturalnych materiałów mogą stać częścią programu edukacji 
ekologicznej najmłodszych. W połączeniu z ogródkiem warzywnym, lub położone na skraju lasu - 
w miejscu gdzie zaczyna się natura - będą doskonałą bazą wypadową dla szkolnych wycieczek 
i dziecięcych kół naukowych.

 • 2. Miejscowości o potencjale turystycznym, małe gospodarstwa rolne i agroturystyczne, ekoturystyka

 • Realizacja projektów związanych z krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym.

– Ogólnopolski program „Działaj lokalnie, współpraca z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW) i Akademią Rozwoju Filantropii

 • Budowa małych obiektów turystycznych i rekreacyjnych, podnoszących rangę wsi jako ekologicznych destynacji turystycznych.
– Projekt „Mała infrastruktura turystyczno-edukacyjna i przyrodnicza sposobem na poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenia antropopresji”
 • Budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej.
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Inicjatywy obywatelskie”
 • Wykorzystanie potencjałów kulturowych, środowiskowych i turystycznych obszarów wiejskich, przy zaangażowaniu lokalnej społeczności.
 • Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
 • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, ułatwianie zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw, a także tworzenia miejsc pracy i możliwości zatrudnienia poza rolnictwem bez zmiany miejsca zamieszkania.
 • Gdy rodzaj rozpoczynanej działalności, sposób organizacji lub stosowana technologia ma bezpośrednie przełożenie na ochronę środowiska.  
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
zamkowy plac zabaw
Plac zabaw w pobliżu zabytków możne stać się atrakcją turystyczną małej miejscowości
NASZA WSKAZÓWKA: Plac zabaw może znacząco podnieść atrakcyjność lokalizacji, zwłaszcza 
jeżeli chcemy dotrzeć do młodych rodzin podróżujących z dzieckiem. 
Wybór miejsca noclegowego czy restauracji jest często podyktowany tym, 
czy jest ono przyjazne dzieciom i zapewni odpowiednie warunki dla wspólnej rekreacji.
 • 3. Jednostki Samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe na terenach zdegradowanych

 • Przebudowa lub adaptacja obiektów i budynków: przywrócenie/ nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych
– Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020
 • Wyrównanie dostępności i jakości usług publicznych pomiędzy miastem a wsią. Usługi lokalne dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury.
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
majówka z piratami
Czy istnieje lepsze miejsce na organizację imprezy plenerowej dla dzieci? My stawiamy na piracki plac zabaw.
NASZA WSKAZÓWKA: Atrakcyjny plac zabaw może zostać miejscem organizacji cyklicznych imprez 
i pikników rodzinnych dla całej miejscowości. Integrując lokalną społeczność, 
jak stało się w przypadku wielu naszych realizacji.
Mamy nadzieję, że wpis pomoże Wam odnaleźć się w gąszczu dostępnych informacji

Staranie się o pomoc rządową może być skomplikowanym i żmudnym procesem, ale jest jeszcze trochę czasu, by na spokojnie wszystko zaplanować i dobrze przygotować  na wszelkie okoliczności.

Ze swojej strony możemy Wam polecić historię budowy Skateparku na wsi Rożnowo pod Olsztynem, który powstał z pomocą funduszy unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Organizatorzy opisali krok po kroku jakie wyzwania i problemy musieli pokonać na swojej drodze. Starania się opłaciły i mieszkańcom udało się stworzyć wspaniały Skatepark, który jest teraz wizytówką gminy i jedną z jej ulubionych atrakcji.

Nie traćcie wiary, że Wam też może się udać realizacja projektu na wspólną przestrzeń dla dzieci – z pełną dozą determinacji i odpowiednią motywacją uda się uzyskać potrzebne pieniądze na budowę placu zabaw.

A kiedy już zabierzecie się do pracy pamiętajcie, że przy planowaniu projektu możecie liczyć na pomoc zaprzyjaźnionych ekspertów Lars Laj 🙂

-Bezpiecznej Zabawy!

Czytaj też: Czego brakuje na placach zabaw

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

RelatedPost

Oznaczone , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *